Tag: Apk Joker123 2021

Kedudukan Tangan Poker

Poker

Lurus siram, lima kad dengan saman yang sama mengikut urutan, seperti 76543 hati. Diperingkat oleh kad poker teratas, sehingga AKQJT adalah straight flush terbaik, juga disebut royal flush. Ace boleh bermain rendah untuk menjadikan 5432A, flush lurus terendah.

Empat jenis, empat kad DOWNLOAD RCA918 IOS dengan kedudukan yang sama disertai dengan “kicker”, seperti 44442. Peringkat oleh quad, sehingga 44442 mengalahkan 3333K, dan kemudian diperingkat oleh kad poker sisi, sehingga 4444A mengalahkan 4444K (*) .

Rumah penuh, tiga kad poker satu peringkat disertai dua kad yang lain, seperti 777JJ. Diperingkat oleh perjalanan, sehingga 44422 mengalahkan 333AA, dan kemudian diperingkat oleh pasangan, sehingga 444AA mengalahkan 444KK (*).

Flush, lima kad holdem dengan saman yang sama, seperti AJ942 hati. Diperingkat oleh kad holdem teratas, dan kemudian dengan kad holdem seterusnya, dan seterusnya untuk semua lima kad poker, sehingga AJ942 mengalahkan AJ876. Pakaian tidak digunakan untuk memutuskan hubungan.

Lurus, lima kad holdem secara berurutan, seperti 76543. Ace bermain sama ada tinggi atau rendah, menjadikan AKQJT dan 5432A. Seluar “sekitar sudut” selalunya seperti 32AKQ biasanya tidak dibenarkan.

Tiga dari satu jenis, tiga kad holdem dengan kedudukan yang sama dan dua penendang dari pelbagai peringkat, seperti KKK84. Peringkat berdasarkan perjalanan, sehingga KKK84 mengalahkan QQQAK, dan kemudian diperingkat oleh dua kicker, sehingga QQQAK mengalahkan QQQA7 (*).

Dua pasangan, dua kad holdem satu peringkat, dua kad holdem dari peringkat lain dan penendang peringkat ketiga, seperti KK449. Diperingkat oleh pasangan teratas, kemudian pasangan bawah dan akhirnya penendang, sehingga KK449 mengalahkan mana-mana QQJJA, KK22Q, dan KK445.

Satu pasangan, dua kad holdem satu peringkat disertai oleh tiga penendang dari peringkat yang berbeza, seperti AAK53. Diperingkat oleh pasangan, diikuti oleh masing-masing penendang, sehingga AAK53 mengalahkan AAK52.